Bedankt

Voor uw aanmelding!

Werkwijze en procedure aanmelding

Na aanmelding via dit Aanmeldformulier wordt er zo snel mogelijk contact met u opgenomen door één van de behandelaren voor het plannen van een intake. Er kan pas een intake worden gepland bij een volledig ingevuld formulier. Vooraf wordt besproken of wij u van dienst kunnen zijn. Afspraken m.b.t. data en tijden worden schriftelijk (per email) bevestigd. De afspraak is dan bindend, tenzij u de afspraak tijdig verplaatst of annuleert. Tijdig houdt in tot uiterlijk 24 uur (1 werkdag) voor de afspraak. Wanneer u niet tijdig annuleert of niet op de afspraak verschijnt, bent u het volledige factuurbedrag verschuldigd. Tijdens de intake wordt u gevraagd een formulier te ondertekenen voor het geven van toestemming om contact op te nemen met de verwijzer.