Missie & Visie

Missie

We streven naar een samenleving waarin ieder kind en jongere  kan meedoen, veilig en gezond kan (op)groeien en mag bloeien.

Visie

We werken vanuit de overtuiging dat iedereen kan groeien, dat elke kleine stap die gemaakt wordt, elk klein beetje groei, de moeite waard is en voor een kind of jongere van grote betekenis kan zijn.

Wij werken vanuit de kernwaarden:

Vertrouwen
Respect
Betrokkenheid
Samenwerking

Onze kernwaarden krijgen vorm in onze wijze van dienstverlening.

Gelijkwaardig en samen
Wij gaan uit van een gelijkwaardige samenwerking met ouders en kind, waarin onderling vertrouwen en respect centraal staat. Onze medewerkers zijn pedagogisch geschoold en kunnen vanuit hun kennis en kunde een bijdrage leveren binnen het gezin. Dit kunnen onze medewerkers niet alleen; wij hebben ouders nodig, we doen het samen!

Systeemgericht
Een kind is onderdeel van een systeem. Dit kan gezin, familie zijn, de sportclub, school, etc.  In onze begeleiding en behandeling kijken we naar het kind als onderdeel van het systeem waarin hij of zij zich op dat moment bevindt.

Doen wat nodig is; Buiten de lijntjes
De hulpvraag van de cliënt staat centraal. Wij doen wat nodig is, ook als dit vraagt om buiten de kaders te denken. Alles met het doel om het kind/gezin te stimuleren tot ontwikkeling en mogelijkheden te bieden om zich te kunnen ontwikkelen.  Wij werken oplossingsgericht; kan het niet via weg A dan zoeken we naar weg B. Hierin staat niet de diagnose, maar de hulpvraag centraal.

Leren door te doen
Wij geloven erin dat enkel gesprekken voeren, adviezen geven en afspraken maken, vaak niet leidt tot het gewenste resultaat. Oplossingen bedenken is makkelijker dan ze daadwerkelijk uitvoeren. Leren door te doen!