Verklaring omtrent gedrag (VOG)

De medewerker(s) (behandelaren, stagiaires, ondersteunend personeel) van GROEI Samen BV beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag.